Wolne miejsce pracy - INSPEKTOR NADZORU

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 „OSKARD”

poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektora Nadzoru

Wymagania:

- wykształcenie : inżynier lub technik budownictwa lub instalacji sanitarnych;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej, minimum w zakresie instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, wodno –kanalizacyjnych i wentylacji lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

- przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego,

- umiejętność kosztorysowania,

- praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót budowlanych,

- umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność, dokładność i odpowiedzialność,

- dobra organizacja pracy,

Mile widziane:

- doświadczenie zawodowe w nadzorze inwestorskim,

- prawo jazdy kat. B,

- dysponowanie samochodem osobowym,

Oferujemy:

- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,

- możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego.

 

List motywacyjny i CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  prosimy przesyłać:  

na adres :

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”

43-100 Tychy  ul. Dąbrowskiego 39

lub

 da@oskard.tychy.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydata na pracownika jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”,  a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z „Zasadami ochrony danych osobowych” zamieszczonych na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl