Nowe taryfy dla ciepła - zapłacimy więcej za ogrzewanie i ciepłą wodę

Szanowni Spółdzielcy

Mieszkańcy Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

 

           

 

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 grudnia 2021r. decyzją nr OKA.4210.94.2021.PS zatwierdził nową taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Zarząd Spółdzielni  zaniepokojony jest tą sytuacją i tym, co się dzieje na rynku ciepła. Jeszcze nie ochłonęliśmy po ostatnich podwyżkach za ciepło, a jego dostawca już przysłał zawiadomienie o wzroście cen. Tym razem PEC Sp. z o.o. w Tychach podniosła swoje stawki opłaty za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe od 8,03% do 13,12% odpowiednio dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych. Widząc, co się działo rok temu, podejrzewamy, że w najbliższych miesiącach przyjdzie kolejna informacja, tym razem o wzroście taryfy źródła ciepła tj. TAURON Ciepło Sp. z o.o.. Informujemy, że od początku 2019r do chwili obecnej wytwórca ciepła podniósł swoje stawki za zamówioną moc oraz za dostarczone średnio o 26,64%. Stawki za usługi stałe dostawcy ciepła od początku 2019 z uwzględnieniem roku 2022r wzrosły odpowiednio od 21% do 23,65%.

Wprowadzane od dwóch lat podwyżki są bardzo wysokie. Tak wysokiego wzrostu cen za ciepło nie mieliśmy w przeszłości. Zazwyczaj różnice w cenach między sezonami wahały się w granicach kilku procent (ok. 5%) . Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że opłaty za ciepło są nam (mieszkańcom i Spółdzielni) narzucane odgórnie i nie daje nam się możliwości ich negocjowania. Opłaty za ogrzewanie i podgrzew wody należą do grupy opłat niezależnych od Spółdzielni. Oznacza to, iż Spółdzielnia nie ma wpływu na ich wysokość, a wynikają one z cen ustalonych przez dostawców.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni działając w interesie mieszkańców i członków Spółdzielni w piśmie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyraził między innymi sprzeciw i niezadowolenie ze skali i częstotliwości podwyżek wprowadzanych przez dostawców ciepła.

Niestety, ale w związku z zaistniałą sytuacją, należy spodziewać się wyższych od planowanych kosztów zużycia ciepła na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, oraz wzrostu zaliczek w opłatach mieszkaniowych na w/w cele.

Przy tej okazji apelujemy jednocześnie o racjonalne gospodarowanie ciepłem.