Eurofundusze - Opublikowano: 2012.07.04

 

 

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby   

 

 Fundusze europejskie stanowią dla naszej Spółdzielni możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na określone rodzaje zadań. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 spółdzielnie mieszkaniowe miały możliwość aplikowania o środki unijne dla projektów dotyczących rewitalizacji oraz infrastruktury sportowej. Staraniem Zarządu Spółdzielni i zespołu zaangażowanych w to pracowników udało się pozyskać dofinansowanie dla projektów wpisujących się w oba te obszary. Pierwszym z nich był projekt pn.

 

„Nowe boisko – nowe perspektywy – remont boiska
wielofunkcyjnego na terenie osiedla „Magdalena” w Tychach – szansą
na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla”

 

Dotyczył on przebudowy boiska zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy ul. G. Morcinka 12-22 i ul. St. Moniuszki 13-21 polegającej na zastąpieniu zniszczonej nawierzchni asfaltowej nowoczesną nawierzchnią poliuretanową oraz wyposażeniu boiska w najnowszy sprzęt sportowy. Ponadto teren boiska został ogrodzony oraz wykonano nowe chodniki dostosowując je także dla potrzeb osób niepełnosprawnych. O tym że wspomniany projekt został wysoko oceniony może świadczyć fakt, iż byliśmy jedyną spółdzielnią w województwie, której przyznano dofinansowanie na taki cel.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w zakładce „Nowe boisko – nowe perspektywy” lub korzystając z odnośnika w nazwie projektu.

Kolejnym działaniem dla którego udało się naszej Spółdzielni pozyskać środku unijne jest projekt pn.

 

„Tyskie osiedla bez azbestu – zastępowanie azbestowych elementów
budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami
mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu”

 

Dotyczył on rewitalizacji przestrzeni mieszkalnych i choć rewitalizacja kojarzyć nam się może z poprawą funkcjonowania środowiska, które dotknięte jest problemami społecznymi między innymi długotrwałym bezrobociem, przestępczością, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, to polega ona również na prowadzeniu działań zmierzających do poprawy stanu technicznego obiektów a poprzez to rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. W naszym przypadku działania te dotyczyły utylizacji szkodliwych dla środowiska materiałów zawierających azbest i zastąpienia ich obecnie stosowanymi materiałami termoizolacyjnymi.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo w zakładce „Tyskie osiedla bez azbestu” lub korzystając z odnośnika w nazwie projektu. 

Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 


Kultura