50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - Opublikowano: 2017.02.15

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2015 r, poz. 1774 j.t.)
osoby fizyczne , których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. tj. 2023,61 zł, mogą ubiegać się o uzyskanie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  pod warunkiem posiadania prawa do lokalu(spółdzielcze własnościowe,
lokatorskie prawo do lokalu lub odrębna własność), korzystają z bonifikaty przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  9  lutego 2017 r.

 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.


 

 Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.

Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28