10.09.2021 r. - 20.09.02021 r. - GŁOSOWANIE - Budżet Obywatelski w Tychach na 2022 rok

Zbliża się ostatni etap w ramach ósmej edycji budżetu obywatelskiego na 2022 rok – GŁOSOWANIE – czyli ten moment, w którym to sami mieszkańcy zdecydują, który projekt popierają i wybierają do realizacji.

Przypominamy, że walczymy tutaj o środki finansowe z budżetu miasta warto zatem zaangażować się w głosowanie i oddać swój głos na wskazane poniżej projekty i przyczynić się do wyboru projektu, który najlepiej będzie służył naszym mieszkańcom.

Głosowanie przewidziane jest w terminie 10 – 20 września 2021 r.

Podczas głosowania każdy tyszanin niezależnie od tego ile ma lat - może wybrać maksymalnie dwa projekty – jeden z puli projektów dotyczących całego miasta i jeden z puli projektów rejonowych.

Szczegółowe zasady głosowania znajdują się w załączniku „Zasady głosowania”.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty przygotowane z myślą o mieszkańcach naszych spółdzielczych zasobów – na które warto głosować:

 

Projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta

Wybrane propozycje projektów

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego 85 – autor Ilona Grządzielewska

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7– autor: Agnieszka Borecka

 

Projekty dotyczące określonego rejonu miasta

Lokalizacja

Wybrane propozycje projektów

Osiedla D, G

Remont parkingu przy al. Niepodległości  222-224 – autor: Elżbieta Tarnowska

Osiedla, M, U

Remont parkingu przy ul. Moniuszki 5-16 – autor: Jan Zaborowski

Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych
i dużych przy ul. Ujejskiego– autor: Wiktor Szejner

Osiedla, H, Ł

Budowa oświetlenia przy ul. Hubala, przy Przedszkolu nr 29 – autor: Grzegorz Lutnik

Osiedla N, O

Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29  –  autor: Piotr Lada

Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10 – autor: Mikołaj Figlarski

Osiedle R

Remont parkingu przy ul. Wł. Reymonta 9-28 – autor:  Henryk Radwański

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umtychy.pl   w zakładce Budżet Obywatelski lub bezpośrednio na stronie www.razemtychy.pl

O szczegółach głosowania i projektach służących naszym mieszkańcom informujemy również poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

Jak co roku zachęcamy do czynnego udziału w głosowaniu – tylko od Państwa - mieszkańców naszego miasta zależeć będzie, które projekty zostaną wybrane i zrealizowane w 2022 r.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie.

Ogłoszenie wyników Miasto zapowiedziało na 7 października br.

 

 

 

Image
Zasady głosowania - Budżet Obywatelski
Image
Zasady głosowania - Budżet Obywatelski